Ominaisuudet

Kaksi konesalia, 100% saatavuus. Äärimmäinen skaalautuvuus.

CLOUD 9

Cloud 9 on avoimen lähdekoodin OpenStack teknologiaan perustuva IaaS-palvelu.
Cloud 9 sijaitsee Nebulan konesaleissa Helsingissä.

     AZ1 & AZ2

Availability Zone, eli itsenäinen konesali. AZ1 (Lauttasaari) ja AZ2 (Pitäjänmäki). Asiakkaille näkyvät samat Cloud 9 -palvelut ovat saatavilla molemmissa konesaleissa. Konesalit ovat mm. PCI-DSS yhteensopivia. Konesalit ovat toisissaan kiinni Nebulan ringin muotoisella vikasietoisella operaattoriluokan runkoverkolla. Konesalien välinen etäisyys n. 10km. Konesalien kaikki aktiiviset komponentit ovat vähintään kahdennettuja.

  TEKNOLOGIA: N/A
  LUE LISÄÄ KONESALEISTA  
     NELB

Korkean saatavuuden kuormantasauspalvelu kyvykkyydellä purkaa SSL-sertifikaatteja. Palvelu tarjoaa korkean saatavuuden IP-osoitteita, joita voidaan hyödyntää erityisesti kahden konesalin saatavuutta hyödyntäviin järjestelmiin. Teknisesti kyseessä on Nebulan runkoverkossa tehtävä BGP-tason kuormantasauspalvelu, jota asiakas voi hallinnoida joko selaimella tai API:n kautta.

NELB tarjoaa asiakkaille julkisia IPv4- ja IPv6-osoitteita, joiden liikenne voidaan ohjata TCP- tai HTTP-tasolla ohjata haluttuihin palvelimiin taustalla. Mahdollisessa vikatilanteessa IP-osoite ei muutu, vaikka palvelun liikenne ohjautuisi vain toiseen saatavuusalueeseen.

SSL-sertifikaattien avulla saavutetaan salattu yhteys kävijän selaimen ja Cloud 9 välille. Sertifikaatit puretaan kuormantasaajassa ja sertifikaatteja hallitaan keskitytysti selaimen avulla. Ei enää manuaalisia palvelinasetusten muuttamista.

  TEKNOLOGIA: BGP
  LUE LISÄÄ NELB:STÄ  
     INTERNET

Internet, Floating IP. Asiakkaat voivat ottaa käyttöön kelluvia julkisia IP-osoitteita, joista maksetaan vain käytettyjen minuuttien mukaan. Julkiset IP-osoitteet kohdennetaan one-to-one NAT säännöllä Pilven sisällä olevaan palvelimen IP-osoitteeseen. Asiakas voi hallinoida itse esimerkiksi NAT sääntöjä tai IP-osoitteiden määrää. IP-osoitteet tulevat Nebulan aliverkoista. IP-osoite on sidottu yhteen Availability Zoneen. Palvelimet ovat liitetty Nebulan runkoverkkoon, Internet yhteyden nopeus on sama kuin virtuaalipalvelimen verkkoportin nopeus.

  TEKNOLOGIA: OPENSTACK NEUTRON
  LUE LISÄÄ NEUTRON teknologiasta  
     PALOMUURI

Cloud 9 -palvelussa on sisäänrakennettu palomuuri, johon voidaan määritelllä halutut palomuurisäännöt. Asiakas voi muokata sääntökannan esimerkiksi laittamalla Web-palvelimet omaan ryhmään ja sallimalla näihin 80 ja 443 liikenteen. Vastaavasti tietokantapalvelin voidaan laittaa toiseen ryhmään ja sallimalla esimerkiksi liikenteen ainoastaan porttiin 3306 valituista IP-osoitteista. Palomuuri tukee erilaisia portti ja IP kohtaisia sääntöjä.

  TEKNOLOGIA: OPENSTACK NEUTRON
  LUE LISÄÄ NEUTRON teknologiasta  
     AUTO-SCALE

Cloud 9 tukee infrastruktuurin skaalausta horisontaalisesti. Määriteltyjen raja-arvojen puitteissa järjestelmä voi dynaamisesti säätää käytössä olevia resursseja. Esimerkiksi uusia www-palvelimia lisätään kun keskimääräinen CPU kuorma kasvaa yli 70% ja vastaavasti www-palvelimia poistuu kun kuorma <40%. Automaattinen skaalautuvuus mahdollistaa äärimmäisen skaalautuvuuden kustannustehokkaasti.

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK HEAT & OPENSTACK NOVA
  LUE LISÄÄ HEAT Teknologiasta  
     PALVELIN INSTANSSIT

Tarjolla on joukko, noin 20 kpl erikokoisia virtuaalipalvelimia. Pienin 1CPU / 1GB RAM. Suurin 256GB RAM / 16 CPU. Virtuaalipalvelimia voi olla vapaa valintainen määrä. Kokoa voidaan muuttaa ylös/alas, kunhan käyttöjärjestelmälevy ei pienene. Palvelinten käyttöön varattu verkko I/O ja ja levy I/O kasvaa aina palvelimen mukana, CPU aikaa on myös painotettu enemmän suuremmissa palvelimissa. Palvelinten mukana tulee aina käyttöjärjestelmälevy, jonka koko on suhteessa muistin määrään. Palvelimet on paravirtualisoitu KVM teknologialla. Palvelinten käyttöjärjestelmälevy on fyysisesti KVM palvelimella. Fyysiset palvelimet ovat kahden CPU:n vikasietoisia palvelimia.

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK NOVA & KVM
     CLOUD SDN

Cloud 9 -palvelun sisällä voidaan mallintaa haluttu verkkotopologia virtuaalisesti. Cloud 9 verkkoteknologia tukee esimerkiksi saatavuusalueiden välisiä verkkoja klusterien sisäiseen liikenteeseen, palomuurilla DMZ verkon eriytystä tai erillisen backup verkon rakentamista. Cloud 9 -palvelun tukee privaattiverkkoja pilven sisäisessä liikenteessä. Verkon nopeutta rajoittaa ainoastaan palvelimen verkkoportin nopeus. (100-2000Mb/s)

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK NEUTRON
     LTK-SSD

Palvelimeen liitettävä levytila. Aktiivisen datan tallentamiseen sopiva levytila. Suuntaa-antava suorituskyky. 50000 IOPS luku / 13000 IOPS kirjoitus / Siirto 300 Mt/s. Levytilaa voi säätää 1GB paloissa halutun määrän. Levytilaa voi kasvattaa ja siirtää palvelimelta toiselle. Yhdellä palvelimella voi olla myös useampaa eri levyä.

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK CINDER, ULKOINEN ISCSI JA FULL SSD
  LUE LISÄÄ LTK-SSD:STÄ  
     LTK-SAS

Palvelimeen liitettävä levytila. Satunnaisesti käytetyn datan tallentamiseen sopiva levytila. Suuntaa-antava suorituskyky. 3000 IOPS luku / 3000 IOPS kirjoitus / Siirto 150 Mt/s. Levytilaa voi säätää 1GB paloissa halutun määrän. Levytilaa voi kasvattaa ja siirtää palvelimelta toiselle. Yhdellä palvelimella voi olla myös useampaa eri levyä.

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK CINDER, ISCSI JA 10K SAS
     LTK-ARK

Palvelimeen liitettävä levytila. Erittäin edullinen arkistointilevytila, vähän käytetyn datan tallentamiseen sopiva levytila. Suuntaa-antava suorituskyky. 1500 IOPS luku / 1500 IOPS kirjoitus / Siirto 100 Mt/s. Levytilaa voi säätää 1GB paloissa halutun määrän. Levytilaa voi kasvattaa ja siirtää palvelimelta toiselle. Yhdellä palvelimella voi olla myös useampaa eri levyä.

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK CINDER JA SATA LEVY
     LTK-OBJ

Ohjelmistollisesti eli API rajapinnan yli tarjottava palvelu tietojen tallentamiseen ja lukemiseen. Soveltuu erityisesti staattisen datan pitkäaikaiseen säilömiseen. Toiminnallisuuksiltaan osin vastaava kuin AWS S3 objektivarasto. Palvelussa jokaisesta objektistä pidetään kolme kopiota, jotka hajautetaan kahdelle saatavuus alueelle. Huom! Palvelua ei suositellä tällä hetkellä tuotantokäyttöön.

  TEKNOLOGIAT: OPENSTACK SWIFT & CEPH
     PILVIYHTEYS

Cloud 9 -palvelu voidaan liittää osaksi asiakkaan yritysverkkoa turvallisella IP-VPN yhteydellä. Pilviyhteys on symmetrinen valokuituyhteys asiakkaan yritysverkon ja Cloud 9 -palvelun välillä. Pilviyhteys lisää tietoturvaa sekä takaa tasalaatuisen yhteyden.

  TEKNOLOGIA: IP-VPN
  LUE LISÄÄ PILVIYHTEYDESTÄ  

Skaalautuvuus

Maailma muuttuu hetkessä. Oletko valmis?

     Maksat vain käytetyistä minuuteista

Cloud 9 OnDemand hinnoittelussa olet sitounut vain alkavaan minuuttiin. Et koskaan maksa turhasta.

     Automaattinen skaalautuvuus

Modernit järjestelmä eivät ole mitoittu pahimman piikin mukaan, vaan osaavat ottaa lisää resursseja käyttöön liiketoiminnan ruuhka-aikaan. Päivisin, iltaisin tai tuotejulkistuksen ympärillä. Cloud 9 tekee tämän sinulle automaattisesti.

     Gigasta Petaan

Skaalautuvuus tarkoittaa että oli tarpeesi sitten gigoja, teroja ja petoja voit kasvaa ja kutistua tarpeesi mukaan.

Hallinta ja automaatio

Mikä on sinun tapasi? Web-UI, Orkestrointi, CLI-työkalut vai API?

     WEB UI

Selainpohjainen hallintakäyttöliittymä. Mahdollistaa helppokäyttöisesti useimpien hallintatoimien tekemisen. Käyttöliittymään saa henkilökohtaiset tunnukset. Selainkäyttöliittmä on saatavilla mistä tahansa ja siihen voi kirjautua joko käyttäjätunnus/salasanayhdistelmällä tai ottaa lisäksi käyttöön vielä vahvan tunnistamisen.

  TEKNOLOGIA: OPENSTACK HORIZON
  LUE LISÄÄ WEB UI:STA  
     KOMENTORIVI (CLI)

Komentorivityökalut, jotka mahdollistavat esimerkiksi skriptauksen sekä toiminnallisuuksia, joita ei välttämättä käyttöliittymästä löydy. Jokaisella OpenStack applikaatiolla on omat CLI työkalut.

     API

Kaikki Cloud 9 ominaisuudet on hallittavissa OpenStack API rajapinnan kautta. API rajapinta mahdollistaa esimerkiksi Ansible tai Juju charm tyyppisten konfiguraationhallintatyökalujen liittämisen kiinni Cloud 9 -palveluun.

  TEKNOLOGIA: OPENSTACK NOVA, HEAT, NEUTRON, CINDER, SWIFT JA KEYSTONE
  LUE LISÄÄ API:STA  
     VAHVA TUNNISTAUTUMINEN (MFA)

Hallinnoinnin turvallisuutta lisäävä ominaisuus. Käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi käyttäjää edellytetään syöttämään kirjautumisen yhteydessä vaihtuva kuusinumeroinen koodi.

  TEKNOLOGIA: TOTP
     ORKESTROINTI

Orkestrointi mahdollistaa muun muassa automaattisen skaalautuvuuden järjestelmät, versioinnin roll-back tarkoituksia varten, cold-stanby fail-over ratkaisut sekä automatisoidut kehitysympäristöjen privisoinnit. Orkestrointia varten infrastruktuurin konfiguraatio talletetaan koodina (IaaC) YAML tai HoT muodossa.

  TEKNOLOGIA: OPENSTACK HEAT
  LUE LISÄÄ ORKESTROINNISTA  

Tietoturva ja laatu

Sertifoitua tietoturvaa. Turvallisesti Suomesta.

     ISO27001

ISO27001 on maailman de facto tietoturvastandardi. ISO27001 tekee tietoturvasta Asiakkaille mitattavaa ja tuo Asiakkaille varmuuden toimittajan palvelun laadusta ja jatkuvuudesta. Cloud 9 on Suomen ensimmäinen ISO27001:2013 sertifioitu IaaS-palvelu. Sertifikaatin ylläpito edellyttää vuosittaisen auditoinnin ja se on toiminut pohjana myös valtionhallinnon Katakri ja Vahti ohjeistuksille.

  TEKNOLOGIA: ISO27001
     PCI-DSS

PCI-DSS on luottokorttimaksamisen turvallisuutta määrittelevä viitekehys. PCI-DSS määrittelee tarkkoja fyysistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Nebulan konesalit ovat ulkopuolisen auditoijan toimesta auditoitu PCI-DSS yhteensopivaksi.

  TEKNOLOGIA: PCI-DSS
  LUE LISÄÄ PDI-DSS:STÄ  
     100% SUOMESTA

Nebula Oy on Suomalainen yritys. Cloud 9 -palvelu sijaitsee Suomessa konesaleissa. Cloud 9 sopimukset syntyy Suomeen. Cloud 9 -palvelu ylläpidetään Suomesta käsin. Cloud 9 -palvelun tukipalvelut toimitetaan Suomesta.

  TEKNOLOGIA: SUOMALAINEN SISU
  LUE LISÄÄ 100% SUOMESTA  
     100% AVOIN LÄHDEKOODI

OpenStack teknologia on maailman yleisin avoimen lähdekoodin pilviteknologia. Yli 75 000 kehittäjää lähes kahdasta sadasta maasta kehittää jatkuvasti OpenStack teknologiaa.

  TEKNOLOGIA: 100% AVOIN LÄHDEKOODI
  LUE LISÄÄ 100% AVOIN LÄHDEKOODI  

Ekologisuus

Vastuullisia ja enegiatehokkaita pilvipalveluita.

     100% uusiutuvaa energiaa

Monista pilvipalveluista jää suuri hiilijalanjälki. Nebulan tehokkaat konesalit hyödyntävät vastuullisesti 100% uusiutuvaa energiaa.

     Energiatehokas

PUE arvo mittaa konesalien energiatehokkuutta. Alle 1,3 PUE on yleensä erinomainen tulos, Nebulan konesalien PUE on muun muassa vapaajäähdytyksen ansiosta erinomainen 1,2.